Interiors de:

(per ordre d'aparició)

Clara Xarrié
Marta Parada

12 Maig 2020

Fase 0 — Nova Normalitat — 1984