Interiors de

(per ordre d'aparició)

Pau Catà
Heidi Vogels
Marta Parada
Blanca Escoda

21 Abril 2020

No se donde estoy

Al matí ...
badallo
amb els 12 caballers
i un ram de salvia
Mirall trencat, ratolí

Por la noche ….
A veces me diesperto
Y no se donde estoy
angel-sol
y la lluvia cae
y él, bebe del arrollo urbano
y se cae

templanza
aznalpmet
14
41
5
el papa

Natura morta, assecada amb laca i penjada de l'acreditació d'un festival de cinema que em va costar molts diners.